تعبیر خواب سوسک و سوسک بالدار

به گزارش وبلاگ هوانورد، معبرین اسلامی دیدن سوسک و سوسک بالدار را در خواب به مانند دیگر حشرات دشمنی ضعیف و حقیر می پندارند در صورتی که تفسیرگران غربی سوسک را نشانه رخ دادن حادثه ناگوار و در برخی موارد احساس گرمی در رابطه با دیگران برشمرده اند.

تعبیر خواب سوسک و سوسک بالدار

سرویس سرگرمی - دیدن سوسک در خواب از نظر و دیدگاه معبرین با یکدیگر اختلافات و تفاوت هایی دارد. معبرین غربی در بعضی موارد سوسک را احساس حرارت و گرمی بیننده خواب دانسته و در بعضی دیگر خبر از حادثه ای غم بار می دهند. این اختلافات می تواند ناشی از در نظر دریافت سوسک به عنوان سمبل و نمادهای مختلف باشد.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب سوسک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سوسک تعبیر دیگر حشرات را دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می آورد.

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید: چون سوسک بیشتر از آنکه به انسان زیان جسمی برساند موجب ترس یا وحشت می گردد می توان از آن به یک مزاحم حقیر و پست تعبیر نمود.

معبرین غربی:

  • دیدن سوسک در خواب اغلب نشانه احساس گرم و پر حرارت بودن شما در رابطه با دیگران است. اطرافیان شما بایستی از وجود این حرارت و هیجان آگاهی داشته باشند تا به شما حسادت نورزند.
  • در بعضی موارد سوسک ها خبر
  • از حادثه ای ناگوار و یا غم و اندوه می دهند. اگر در خواب دیدید سوسکی از بالا به پایین افتاد پروژه کاری شما متوقف خواهد شد.

تعبیر خواب حشرات موذی

تعبیر خواب کشتن سوسک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد.

آنلی بیتون: اگر در خواب سوسک را بکشید، دلالت بر سعادت و زندگی پرثمر دارد.

برایت می گوید: اگر در خواب سوسکى را بکشید، نشانه آن است که در کارتان پیروز می شوید

تعبیر خواب سوسک های زیاد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن سوسک های زیاد تشویش و نگرانی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد.

معبرین غربی: دیدن سوسک های فراوان می تواند در خواب سمبل بدست آوردن باشند. فروتنی شما عامل و محرک جذب شدن اطرافیانتان به شماست.

تعبیر خواب سوسک بالدار و راه رفتن سوسک

معبرین غربی: اگر در خواب دیدید که سوسکی روی سر شما در حال حرکت است نشانه خوب و مناسبی برای روابط عاشقانه و یا کاری شما نخواهد بود. اگر این سوسک سیاه باشد علاوه بر رخ دادن اتفاق بد یمن، خبر از سحر و جادو هم خواهد داد. پرواز کردن سوسک (سوسک بالدار) نشانه شانس در کار و عشق است.

آنلی بیتون می گوید:

  • اگر در خواب سوسک پردارى ببینید، به این معنا است که دچار گرفتارى می شوید.
  • اگر خواب ببینید سوسکی روی بدن شما راه می رود، دلالت بر آن دارد که مدت کوتاهی تنگ دست و بیمار خواهید شد.

منابع:

www.auntyflo.com

منبع: ستاره

به "تعبیر خواب سوسک و سوسک بالدار" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب سوسک و سوسک بالدار"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید