مصاحبه، تحلیلگر یمنی: تغییر موازنه نبرد عربستان را مجبور به آزادی اسرای یمنی کرد

به گزارش وبلاگ هوانورد، مدیر برنامه های سیاسی شبکه تلویزیونی المسیره یمن با تأکید بر اینکه تغییر موازنه نبرد اسرای یمنی را آزاد کرد گفت: عربستان به مرحله سستی و ضعف رسیده و متحمل شکستی راهبردی شده است و آزادی اسرا لطف عربستان نبود بلکه نتیجه تغییر موازنه نبرد بود.

مصاحبه، تحلیلگر یمنی: تغییر موازنه نبرد عربستان را مجبور به آزادی اسرای یمنی کرد

به گزارش گروه بین الملل وبلاگ هوانورد، حمید رزق مدیر برنامه های سیاسی شبکه تلویزیونی الراستاه یمن در گفت وگو با خبرنگار وبلاگ هوانورد درباره جزئیات مبادله اسرا توضیح داد: عربستان با شرمندگی از موضع لجوجانه خود کوتاه می آید، اما گام هایش در این زمینه در سطح مورد نظر نیست. رژیم سعودی در حال جست وجوی راه های برون رفت است و کوشش می نماید تا چنین طرح هایی را به عنوان مقدمه ای برای خروجش از گرداب یمن ارائه کند.

وی ابراز کرد: درباره جدی بودن عربستان همچنان شک و تردید داریم و ممکن است در نهایت امر، گامی تاکتیکی با توجه به تحولات لبنان و عراق و نیز کوششی برای مشوش کردن شرایط در ایران باشد. به نظر می رسد که سعودی ها کوشش می نمایند تا عرصه یمن را (از دیگر تحولات منطقه) دور نگه داشته و ماهیت خنثی به آن بدهند، زیرا فکر می نمایند که با این کار امکان پاسخ دادن از یمن را از دست محور مقاومت خواهند گرفت، اینها محاسبات عربستان است، اما هرطور حساب گردد، این محاسبات اشتباه است.

رزق اضافه نمود: آزادی این گروه از اسیران ارتش و کمیته های مردمی یمن لطف عربستان نیست، بلکه موازنه نبرد تغییر نموده است و امروز عربستان مجبور شده است که اینها را آزاد کند و فرودگاه بین المللی صنعا را هرچند به طور جزئی باز کند.

وی توضیح داد: رژیم سعودی توجهی به جان مزدوران سودانی یا یمنی یا دیگر مزدوران خارجی خود ندارد، زیرا متکی به پول است و به آنها پول پرداخت می نماید.

متن گفت وگوی حمید رزق مدیر برنامه های سیاسی شبکه تلویزیونی الراستاه به توضیح زیر است:

وبلاگ هوانورد: آیا گفت وگویی بین جنبش انصارالله و عربستان اجرا شده و به توافق درباره آزادی این اسیران رسیده است یا اینکه این عملیات مبادله اسیران در چارچوب نتایج مذاکرات سوئد اجرا شده است؟

حمید رزق: در حقیقت، این گام عربستان بعد از عملیات آرامکو و عملیات نصر من الله انجام شد. این دو عملیات باعث تضعیف عربستان شد و این کشور را وادار کرد که به دنبال یک راهکار مسالمت آمیز یا کوشش برای برون رفت از گرداب یمن باشد. درست است، برگزاری دیدارهایی به وسیله کمیته های (تشکیل شده) بین انصارالله و عربستان اعلام شد که تقریباً نظامی بود. به نظر می رسد که عربستان کوتاه آمدن از موضع لجاجت آمیز خود را با شرمندگی و خجالت شروع نموده است اما گام ها در این زمینه در سطح مورد نظر نیست، زیرا پرونده اسیران یک پرونده بزرگ است. اسیران هزاران نفر هستند و سخن گفتن سعودی ها از آزاد کردن دویست اسیر چیز زیادی نیست، در نهایت امر هم 128 نفر را آزاد کردند. به طور خلاصه، فکر می کنم که این اقدام عربستان در چارچوب جست وجو برای راههای برون رفت باشد. عربستان کوشش می نماید که چنین طرح هایی را به عنوان مقدمه ای برای برون رفتش از گرداب یمن ارائه کند. ابتکار عمل های مطرح شده از طرف رئیس کمیته ملی امور اسیران دولت صنعا درباره پرونده اسیران همیشه مثبت بود، ابتکار عمل های یکجانبه ای مطرح شد و صدها اسیر براساس آن آزاد شدند، آخرین مورد، تقریباً یک ماه و نیم پیش بود که حدود 350 اسیر مزدور سعودی کنار دو اسیر سعودی آزاد شدند.

به طور خلاصه، یک نوع خوشبینی وجود دارد که یک گام از طرف عربستان برداشته شده است، اما با نگاهی به پرونده (اسیران)، این گام در سطح مورد نظر نیست، زیرا پرونده اسیران گسترده و بزرگ است، اما بعضی این اقدام عربستان را سرشروع گام های بعدی در راستا برون رفت عربستان از گرداب یمن می دانند؛ به ویژه که ما در آستانه شروع ششمین سال تجاوزگری علیه یمن هستیم و خصوصاً اینکه این عربستان است که ضربات مهم، بزرگ و راهبردی بر پیکره اش وارد شده است، نظیر آنچه علیه آرامکو انجام شد یا عملیات نصر من الله، در واقع، ماه های آینده آبستن حوادث زیادی است، اما رویکرد مثبت عربستان همچنان ناتعیین است. قرارداد مبادله اسیران و بازگشایی فرودگاه صنعا به روی بیماران به همین دلیل اجرا شده است، اما هنوز فرودگاه برای سفر بیماران و زخمی ها به خارج گگردده نشده است و پیش بینی می کنیم که در ساعت های آینده فرودگاه به این منظور باز گردد. بعد از انجام این مرحله، خواهیم دید که این دو گام عربستان در راستا مذاکرات مهمتر برای رسیدن به تصمیم نهایی عربستان جهت ترک یمن و متوقف کردن تجاوزگری علیه این کشور و رها کردن یمنی ها به حال خودشان چه نتیجه ای به دنبال خواهد داشت. تا این لحظه، ما درباره جدی بودن عربستان شک و تردید داریم، و ممکن است در نهایت امر، گامی تاکتیکی با توجه به تحولات لبنان و عراق و نیز کوششی برای مشوش کردن شرایط در ایران باشد. به نظر می رسد که آنها کوشش می نمایند تا عرصه یمن را (از دیگر تحولات منطقه) دور نگه داشته و ماهیت خنثی به آن بدهند زیرا فکر می نمایند که با این کار امکان پاسخ دادن از یمن را از دست محور مقاومت خواهند گرفت، اینها محاسبات عربستان است اما هرطور حساب گردد، این محاسبات اشتباه است.

وبلاگ هوانورد: چرا سازمان ملل به عربستان به خاطر نقض حقوق اسیران فشار نمی آورد؟

حمید رزق: با کمال تأسف، رژیم سعودی و اهرم هایش بدترین اقدامات را علیه اسیران انجام می دهند، این گفته را از باب مبالغه نمی گویم، زیرا اسیران خودشان در این باره صحبت می نمایند و وقتی آنها را تحویل می گیریم در این باره حرف می زنند. این موضوع تنها درباره این گروه از اسیران آزادشده اخیر صدق نمی نماید بلکه اسیرانی که در گذشته نیز آزاد شدند، همین صحبت ها را مطرح می نمایند. بعضی از اسیران که روی ویلچر یا زخمی بعد از آزادی وارد فرودگاه صنعا شدند، به روشنی گواه این مدعا هستند، مشکل در جانبداری سازمان ملل است، زیرا آنها همگی با پول سعودی کار و فعالیت می نمایند. پول عربستان در مواضع سازمان ملل و بسیاری از سازمان های حقوق بشری تأثیر می گذارد، از این رو، عربستان همه موارد نقض حقوق (اسیران) را مرتکب می گردد و هیچ بازخواست یا حتی هشداری دریافت نمی نماید. در سطح موضع سیاسی یا حتی موضع دولتی، سازمان ملل رژیم سعودی را در فهرست سیاه ناقضان حقوق بچه ها قرار داد، اما دیری نپایید که به خاطر فشارها و پول های زیادی که عربستان در محافل بین المللی خرج کرد، نامش از این فهرست بیرون آمد.

به هر حال، این اقدامات گواه وحشیگری آنها و مقید نبودن رژیم سعودی به هیچ ارزش یا اصول اخلاقی است، در مقابل، خون فرزندان یمن و ملت این کشور با صبر و پایداری پیروز شد و این گروه جدید از اسیران آزاد شدند. این آزادی لطف عربستان نبود بلکه نتیجه تغییر موازنه نبرد بود. امروز عربستان محبور شد که این اسیران را آزاد کند. آنها مجبور شدند که فرودگاه را هرچند به طور جزئی بازگشایی نمایند. عربستان در آینده خود را محبور خواهد دید که در برابر همه حقوق یمنی ها تسلیم گردد. اکنون موضوع مورد نظر این است که سایر اسیران که هزاران نفر هستند، آزاد شوند و فرودگاه صنعا به طور کامل بازگشایی گردد و همه انواع نقض حاکمیت و استقلال یمن متوقف گردد. این را که عربستان تا چه اندازه به پختگی رسیده است که تسلیم این معادله گردد که یمن کشوری مستقل است، روزهای آینده تعیین خواهد نمود. فکر می کنم که این گام های سعودی به معنای انتها دخالتش نیست. عربستان خواستار یک راهکار ناقص و جزئی است که قیمومیت و محاصره اش علیه یمن باقی بماند اما این امر هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

در نتیجه معتقدم که ما به مقابله با این رویکرد قلدرمآبانه سعودی ادامه خواهیم داد. پاسخ یمن در عمق خاک سعودی ادامه خواهد یافت. نکته مهم این است که مقاصد عربستان در یمن بسیار عمیق است و نمی تواند به سادگی از آن بیرون بیاورد. ما معتقد نیستیم که جنگ انتها خواهد یافت زیرا اگر انتها یابد، معنای آن این است که عربستان باید تسلیم به یک شکست راهبردی سنگین گردد. عربستان به مرحله سستی و ضعف رسیده و متحمل شکستی راهبردی شده است که پیامد به همراه دارد. آینده این موضوع را نشان خواهد داد. اما ذهنیت رژیم سعودی درحال فرار رو به جلو است، لذا ممکن است در سال 2020 به سرعت از گرداب خارج نگردد. جنگ و تجاوزگری ادامه خواهد یافت و آنگاه ضربات بزرگ ارتش و کمیته های مردمی یمن سقوط رژیم سعودی را تسریع خواهد بخشید.

کمیته اسیران یمنی چندی پیش گفت که به عربستان پیشنهاد داده است که اجساد شماری از نیروهای مزدور سودانی، کشته شدگان در نبرد با ارتش و کمیته های مردمی یمن، را در مقابل تحویل پیکرهای شماری از شهدای یمنی مبادله کند اما عربستان این پیشنهاد را رد کرد، چرا عربستان درخصوص جان و اجساد نیروهای مزدور سودانی اینقدر بی توجه است؛ با اینکه هزاران نفر از آنها آمدند و در صفوف متجاوزان به یمن در نبردها کشته شدند؟! وقتی سعودی ها می گویند که آماده تحویل دریافت اجساد سودانی ها نیستیم و آنها در همین یمن باقی بمانند و نمی خواهیم پیکر کشته شده های یمنی را با آنها مبادله کنیم و یمنی ها باید به جای این اجساد، اسیران سعودی را تحویل بدهند، آیا این گفته ها اهانت به سودانی ها و بی توجهی به جان نیروهای سودانی به شمار نمی رود؟

حمید رزق: عربستان حتی به جان نظامیان و افسران سودانی بی توجهی می نماید. اسیران سعودی همچنان در دست ارتش و کمیته های مردمی یمن هستند و عربستان مبادله آنها را نمی پذیرد تا اینکه اسیران دوطرف به طور کامل مبادله شوند. درست است که شمار اسیران موجود نزد یمنی ها کمتر است، عربستان آنها را از مزدوران یمنی موجود در مأرب خریداری می نماید. در جبهه ها، رفتند و اسیران را برای عربستان درمقابل دریافت پول از این کشور خریداری کردند. عربستان با نیروها به ویژه اگر از ارتش سعودی نباشد، مانند ابزار برخورد می نماید؛ مثلاً نیروهای سودانی. آنها را با پول می خرد و جان و سرنوشت آنها برایش اهمیتی ندارد. در دوران عمر البشیر یک رسوایی به بار آمد. تعدادی از خانواده های سودانی از سرنوشت فرزندان خود پرسش می کردند و به آنها گفتند که فرزندانشان در شهر مدینه منوره دفن شده اند، با این حرف می خواستند خانواده این نیروهای سودانی و بستگان آنها را متقاعد نمایند که پدرانشان در شهر مدینه منوره دفن شده اند، این دروغی بیش نبود و سودانی ها فهمیدند که فرزندانشان در صحرا به حال خود رها شدند. فرزندان و بستگان و جوانانشان در صحرا رها شدند و سگ ها و حیوان های درنده آنها را خوردند. رژیم سعودی توجهی به جان مزدوران سودانی یا یمنی یا دیگر مزدوران خارجی خود ندارد، زیرا متکی به پول است و به آنها پول پرداخت می نماید.

+

  • طراحی ویلا

    طراحی ویلا | برای طراحی ویلای دوپلکس مدرن و یا ویلایی کلاسیک با ما همراه باشید.

  • قطار اروپا

    رزرو قطار اروپا | در سیستم رزرو قطارهای اروپا ما با بهترین و ارزانترین قیمت بلیط تهیه کنید.

منبع: خبرگزاری تسنیم

به "مصاحبه، تحلیلگر یمنی: تغییر موازنه نبرد عربستان را مجبور به آزادی اسرای یمنی کرد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مصاحبه، تحلیلگر یمنی: تغییر موازنه نبرد عربستان را مجبور به آزادی اسرای یمنی کرد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید